Tīmekļa vietnes ĪPAŠNIEKS:

YOUR HOME
info@yourhome.lv

Izmantojot  Your Home tīmekļa vietni, Jūs piekrītat šiem tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat kādam vai visiem šeit minētajiem noteikumiem, lūdzu, nelietojiet mūsu tīmekļa vietni.

Šajā tīmekļa vietnē netiek izmantotas sīkdatnes un netiek ievākta un uzkrāta nekāda tīmekļa vietnes apmeklētāja personīgā informācija.

AUTORTIESĪBAS
Vietnes saturs tiek aizsargāts Copyright ©  YOUR HOME. Jebkuras tiesības, kas šeit nav īpaši atrunātas, tiek rezervētas.

IZMAIŅAS VIETNĒ
Your Home patur tiesības mainīt vai grozīt šīs mājas lapas saturu, ieskaitot šos lietošanas noteikumus. Your Home nav pienākuma ziņot lietotājiem par to, kad tīmekļa vietnes informācija un saturs tiek atjaunoti.

ATRUNA
Tīmekļa vietnē izvietotā informācija ir paredzēta vienīgi informatīviem nolūkiem. Šī informācija nevar tikt uztverta kā jebkāda veida padoms un tā nevar tikt izmantota par pamatu nekādas darbības uzsākšanai vai lēmumu pieņemšanai.

Your Home neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai tīšiem zaudējumiem, zaudēto vai neiegūto peļņu, vai biznesa darbības traucējumiem, kas izriet no mājas lapas un/vai pakalpojumu izmantošanas. Izņemot gadījumus, kas tieši paredzēti piemērojamos normatīvajos aktos Your Home neatbild par nepilnībām, kavējumiem vai kļūdām tīmekļa vietnē.

IESNIEGTIE MATERIĀLI PROJEKTA VEIKŠANAI
Iesniedzot informāciju vai materiālus Jūs apņematies pielikt pūles, lai novērstu jebkādu vīrusu vai citu postoša rakstura pievienojumu sūtīšanai kopā ar iesniedzamo materiālu.

Jūs piekrītat neuzsākt pret Your Home nekādas darbības saistībā ar Jūsu iesniegto materiālu, un Jūs piekrītat aizsargāt Your Home pret jebkādu trešo personu prasībām saistībā ar Jūsu iesniegto materiālu.

KONFIDENCIALITĀTES SOLĪJUMS
Your Home ciena jūsu profesionālo darbu, kā arī citu intelektuālo īpašumu, kas kopīgs ar mums, un izmantos to tikai, lai palīdzētu jums sasniegt jūsu mērķus. Your Home garantē, ka visa informācija, ar ko jūs dalāties ar mums, ieskaitot intelektuālo īpašumu, kontaktinformāciju un klienta piezīmes, paliks konfidenciāla.

Your Home nekad nesazināsies ar jūsu klientiem vai jūsu klientu klientiem. Mēs cienām jūsu biznesu. Neatkarīgi no iepriekšminētā, Your Home var atklāt jebkādu informāciju, reaģējot uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem vai kā to pieprasa likums, bet tikai to konfidenciālās informācijas daļu, kas ir obligāti jāatklāj.

ATTĒLA TIESĪBAS
Your Home patur tiesības izmantot realizēto projektu attēlus mūsu mārketinga un reklāmas mērķiem – publikācijām sociālo mediju profilos un tīmekļa vietnē. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka tas attiecas tikai uz projekta rezultātiem. Mēs neatklājam nevienu klienta nosūtītu failu vai dokumentu, t.i., būvniecības plānus.

EKSKLUZĪVAS ATTĒLA TIESĪBAS
Ja vēlaties, lai projekta rezultāti būtu tikai jūsu personīgais īpašums, informējiet par to Your Home projekta izstrādes laikā. Šādā gadījumā mēs atsakāmies no visām tiesībām izmantot visa projekta laikā iegūto vizuālo saturu.

Ja Jums ir jautājumi saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums: info@yourhome.lv

 

Uz sākumu 

  • info@yourhome.lv
  • +371 26 465 859

Sekojiet mūsu Facebook lapai

error: Content is protected !!